PRIVACYVERKLARING


K-dive, gevestigd aan de Houtbroek 2a 6039 RL Stramproy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens


K-dive

Houtbroek 2a

6039 RL Stramproy 

Websites:

Https://www.k-dive.nl

Https://www.k-dive-technical.nl

Https://www.k-swim.nl


Verder informatie is te vinden op onze website onder de contactinformatie.

K-dive heeft een Functionaris Gegevensbescherming, deze is te bereiken via

email: info@k-dive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

K-dive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer ( Zakelijke klanten )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via: info@k-dive.nl dan verwijderen wij deze informatie. Als een bestelling is betaald en verwerkt door ons kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen omdat wij deze wettelijke verplicht zijn te bewaren voor de belastingdienst. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

K-dive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •          Het afhandelen van betalingen
  •          Om goederen bij de klant af te leveren
  •          Verzenden van onze nieuwsbrief
  •          Klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren
  •          De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  •          K-dive verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Bewaring van persoonsgegevens

K-dive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie

Reden

Bewaartermijn

NAW/persoonsgegevens

Het goed kunnen verzenden van bestellingen en het goed kunnen communiceren met de klant.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Emailadres

Het goed kunnen communiceren over de bestelling. Trackingen kunnen voorzien door de vervoerder.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Telefoonnummer

Het goed kunnen communiceren over vordering van en vragen over de bestelling. Telefoonnummers zijn niet verplicht om gegeven te worden hier is de klant vrij in. Maar deze dragen bij aan het goed kunnen bezorgen van bestellingen door onze vervoerders.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

IBAN, bankgegevens

Het kunnen verwerken van bestellingen en eventueel terugbetaling te kunnen doen aan de klant. Bij de betaaldiensten zoals Paypal, Ideal en dergelijke worden geen directe bankgegevens gebruikt. Deze zijn dan niet bij ons bekend maar bij de eerdergenoemde betalingsinstanties, wel zijn klantnamen bij ons bekent.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Cookies en vergelijkbare technieken

Voor het verbeteren van de technische werking en het gebruiksgemak van onze website.

Deze kunnen gewist/verwijderd worden van betreffende computer door gebruiker.

 IP-adres

IP-adressen worden automatisch opgeslagen bij het bezoeken van alle websites. Deze gegevens zijn nooit gekoppeld aan een naam. 

Deze gegevens zijn niet door ons of de klant te wissen of te veranderen.Pakbonnen 

Pakbonnen worden alleen gebruikt om bestellingen klaar te maken voor verzending. Deze en facturen worden fysiek of via email verstuurd naar het door de klant opgegeven emailadres. Pakbonnen worden bij ons bewaard en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Wij bewaren deze om eventuele gemaakte fouten en dergelijke goed en snel op te kunnen lossen. Deze pakbonnen, met adresgegevens, worden in de regel niet langer dan 3 maandenbewaard en worden daarna vernietigd.


Bewerkersovereenkomsten

K-dive verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. K-dive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het overdragen van adresgegevens aan de vervoerder.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

K-dive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen zelf van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door k-dive. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@k-dive.nl  Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. K-dive wil u tevens er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij kunnen niet alle gegevens van onze klanten verwijderen omdat wij wettelijke verplichtingen hebben ten opzichte van de belastingdienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

K-dive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: beveiligde verbinding met onze website en met wachtwoorden beveiligde servers en werkplekken. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@k-dive.nl

 


Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)    

Geen producten

Te bepalen Verzending
€ 0.00 BTW
€ 0.00 Totaal

Afrekenen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
BTW € 0.00
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen


PayPal